Huisregels RSC

Ten behoeve van veilig, verantwoord en plezierig paardrijden voor ons allen kent het ruitersportcentrum een aantal huisregels voor haar accommodatie.

Wij rekenen op uw medewerking.

Alle pensionklanten zijn akkoord gegaan met de stallingsovereenkomst met een volledig overzicht van reglementen.

Op het hele terrein geldt:

 

-       Het dragen van een cap en rijkleding is tijdens het rijden VERPLICHT. 

-       Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven.

-       Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.

-       Het is niet toegestaan om op stro-, hooi-  en kuilbalen en met machines te spelen.

-       Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of afzadelen als dit is besproken met het stalpersoneel.

-       Behoudens de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van zaken tijdens de lessen/instructie bemoeien.

-    Het geven van lessen of instructie is enkel toegestaan wanneer dit wordt gedaan door gediplomeerde instructeurs. 

-       De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

-       De rijbaanregels en de regels voor buiten rijden dienen in acht genomen te worden.

-       Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden is niet toegestaan.

-       De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels. Harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.

-       Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1x per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

-       Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan

-    Roken is enkel toegestaan op het terras

-       Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

-       Aanwijzingen van de accommodatiehouder, stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.

-       De accommodatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

-       Wordt u geconfronteerd met een vorm van ongewenst gedrag dan kunt u contact opnemen met vertrouwenspersoon mevrouw Y. van Beek.