De Prijslijst voor Pensionklanten

De prijslijst van RSC West-Brabant per 01-12-2022

Stalhuur inclusief verzorging

 • 355 euro/maand voor een paard (3x4m box)
 • 325 euro/maand voor een pony (3x3m box)
 • 210 euro/maand voor een pony (pony buiten box) 
 • 40 euro/maand arrangement weidegang/stapmolen door RSC, ma t/m vrijdag (mits de weersomstandigheden dit toelaten)

 

Het basispakket bevat:

 • Opstrooien: Elke dag worden de stallen opgestrooid.
 • Uitmesten: Eenmaal per week worden de stallen volledig uitgemest.
 • Voeren: Vijfmaal per dag worden de paarden gevoerd, 3x brok, standaard. 2x hooi/kuil.  Hier kunnen ook eventuele speciale instructies worden doorgegeven.
 • Gebruiker betaalt naar rato gebruik van voer. (conditioner E. 0,51 per kg, sportbrok E.0,63 per kg, granenmix E. 0,71 per kg.) 

Andere kosten

 • Er wordt 15 euro voor de stalling van een trailer gerekend.
 • Er wordt 20 euro voor de stalling van een veewagen gerekend.
 • Er is een extra toeslag voor het gebruik van houtkrullen of vlas van 25 euro per maand.
 • Er geldt een toeslag van 3,00 voor het in de wei / stapmolen zetten in het weekend. 
 • Het gebruik van de rijbaan/rijbak is per combinatie die niet bij ons op stal staat 10 euro per keer.
 • Het huren van een stal bedraagt per dag 15 euro
 • Reserveren eigen stal i.v.m. afwezigheid bedraagt per dag 5 euro.