*Zie onze Corona maatregelen onder lesinformatie*

Rijbaanregels

Wanneer nodig geven de accommodatiehouder, instructeurs en/ of personeelsleden u graag een toelichting. 

Algemeen

-       Aanwijzingen van de accommodatiehouder, instructeurs en personeelsleden van het ruitersportcentrum dienen altijd opgevolgd te worden.

-       Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-138-2012 markering te dragen. Het dragen van een cap is verplicht.

-       Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of jodphurs of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak te dragen in combinatie met chaps.

-       Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.

-       Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.

-       Tijdens het rijden, dient de rijbaan gesloten te zijn.

-       Te paard (in de rijbaan en op een rijtuig) mag niet gerookt worden.

Rijbaan

-       Indien een ruiter alleen in de rijbaan rijdt, dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen. Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

-       Het in of uit de rijbaan gaan moet luid worden aangekondigd. Bijvoorbeeld d.m.v. “deur vrij”.

-       De combinatie die op de linkerhand op de hoefslag rijdt, heeft bij het passeren voorrang (Je moet elkaar tijdens het passeren de linkerhand kunnen geven)

-       De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft voorrang.

-       Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.

-       Houd minimaal één paardlengte afstand.

-       Wanneer er meerdere combinaties rijden, is het niet toegestaan om op de hoefslag halt te houden of te stappen.

-       Wanneer er meerdere combinaties rijden, heeft het dressuur rijden voorrang op springen (en mennen).

-       Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er meerdere ruiters in de rijbaan rijden. Bijvoorbeeld d.m.v. “sprong vrij”.

-       De hindernissen moeten voorafgaand aan het springen door de ruiters worden opgebouwd en na het springen weer worden afgebroken. Schades aan hindernissen dienen direct gemeld te worden.

-       In de buitenrijbanen zonder omheining mag met maximaal 4 ruiters tegelijk worden gereden.

Manegelessen

-       De regels onder “algemeen”  en “rijbaan” zijn ook op de manegelessen van toepassing

-       Tijdens de leswisseling moet er naast het paard worden gelopen. Eerst gaan de ruiters van de nieuw aan te vangen les de rijbaan binnen, alvorens de andere ruiters de rijbaan kunnen verlaten.

-       Tijdens de lessen dient de rijbaan gesloten te zijn.

-       Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te geschieden. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan, met de hoofden in dezelfde richting.

-       Na het rijden met het gebruikte harnachement op de daarvoor aangegeven plaats netjes worden teruggehangen. Het bit moet schoongemaakt worden voordat het hoofdstel wordt teruggehangen.

-       Buiten de lessen om is het verboden op de paarden/pony’s te rijden/zitten en springen, tenzij de accommodatiehouder/instructeur toestemming heeft verleend.